Diagnozowanie komunikacji między stacjami procesowymi rozproszonego systemu sterowania

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_251/41

wyślij Marcin Bednarek Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano wybrane fragmenty procesu diagnozowania komunikacji między stacjami procesowymi mini systemu rozproszonego, zbudowanego na bazie modułowego sterownika przemysłowego AC 800F. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano dane dotyczące sposobu transmisji i położenia wartości zmiennych procesowych w przesyłanych komunikatach. Informacje te można wykorzystać w przyszłości do skomunikowania stacji systemu z bramą rozszerzającą możliwości komunikacyjne.

Słowa kluczowe

diagnoza, komunikacja, przesył danych, rozproszony system sterowania, sieci przemysłowe, stacja procesowa

Diagnosing of Communication Between Process Stations of a Distributed Control System

Abstract

The article describes selected fragments of the process diagnosing communication between process stations of a mini-DCS based on an AC 800F modular industrial controller. Conducted experiments provided information on the transmission method and location of process variable values in transferred messages. The information can be used to communicate the system’s stations with a gateway to expand communication capabilities in the future.

Keywords

communication, data transfer, DCS, diagnostics, industrial network, process station

Bibliografia

 1. Stój J., Wybrane zagadnienia sieci komunikacyjnych w przemysłowych systemach komputerowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2023.
 2. Bednarek M., Dąbrowski T., Olchowik W., Selected practical aspect of communication diagnosis in the industrial network, „Journal of KONBiN”, Vol. 49, No. 1, 2019, 383– 404, DOI: 10.2478/jok-2019-0020.
 3. Bednarek M., Dąbrowski T., Trójpoziomowe zabezpieczanie integralności i poufności przesyłanych danych w sieci przemysłowej, „Biuletyn WAT”, Vol. LXVI, Nr 1, 2017, 81–90, DOI: 10.5604/01.3001.0009.9486.
 4. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 5. Mahnke W., Leitner S.-H., Damm M., OPC Unified Architecture, Springer-Verlag Gmbh, Berlin 2009.
 6. Spurgeon Ch.E., Zimmerman J., Ethernet: The Definitive Guide: Designing and Managing Local Area Networks, O’Really Media, 2014.
 7. Ansari S., Rajeev S.G., Chandrashekar H.S., Packet sniffing: a brief introduction, „IEEE Potentials”, Vol. 21, No. 5, 2003, 17–19, DOI: 10.1109/MP.2002.1166620
 8. Bednarek M., Diagnozowanie komunikacji między elementami rozproszonego systemu sterowania, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 26, Nr 4, 2022, 91-98, DOI: 1014313/PAR_246/91.
 9. Bednarek M., Wizualizacja procesów – laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
 10. Kerckhoffs A., La cryptographie militaire, „Journal des sciences militaires”, Vol. IX, 1883, 5–38 II, Desiderata de la cryptographie militaire.
 11. van Tilborg H.C.A., Jajodia S. (eds.), Encyclopedia of Cryptography and Security, Springer 2011.
 12. Syed M., Black box thinking, John Murray Press, 2016.
 13. Fall K.R., Stevens R.W., TCP/IP Illustrated Volume 1: The Protocols, Addison Wesley, 2012.
 14. Ansari S., Rajeev S.G., Chandrashekar H.S., Packet sniffing: a brief introduction, „IEEE Potentials”, Vol. 21, No. 5, 2003, 17–19, DOI: 10.1109/MP.2002.1166620.
 15. Coutu M., The Technicians Guide to Modbus TCP, Amazon Digital Services LLC – KDP Print US, 2020.