Numer 9/2010

5

Engine Expo 2010 pod znakiem napędów hybrydowych i elektrycznych

Sebastian Pawłowski, Sławomir Kapelko, Mariusz Bojarski

6

Nowe produkty

9

Wykorzystanie akcelerometrów przemysłowych firmy Hansford Sensors w energetyce wiatrowej

Hansford Sensors

10

Bezzałogowe pojazdy powietrzne i lądowe na targach EUROSATORY 2010

Adam Andrzejuk

14

Kompleksowo o automatyce – tylko w Expo Silesia

rozmowa z Sebastianem Adamczykiem, menedżerem targów HAPexpo

16

Modernizacja układu nawęglania w elektrociepłowni Białystok S.A.

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

19

Bezpieczniki prądu stałego

SIBA Polska Sp. z o.o.

20

ND20 – efektywne narzędzie dla energetyki

LUMEL S.A.

22

Forma przystająca do funkcji

HARTING Polska Sp. z o.o.

24

Energooszczędne rozwiązania napędowe firmy SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

27

Kable i przewody w wymagających aplikacjach

TECHNOKABEL S.A.

28

Jak uniknąć problemów z pomiarami różnicy ciśnień?

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

31

Wystarcza jeden ruch ręki. Niewymagające smarowania pierścienie tłokowe według życzenia

igus Sp. z o.o.

32

Z 33 na 2 sekundy. Prowadniki przewodów: nowe narzędzie do otwierania prowadników skraca maksymalnie czas montażu

igus Sp. z o.o.

33

IO-Link Analog Plug

Balluff Sp. z o.o.

34

Festo – partner w automatyzacji procesów

Festo Sp. z o.o.

36

Nowoczesne rozwiązania przemysłowych sieci Ethernet

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

38

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego niemieckiej firmy .steute – jak wybrać optymalne rozwiązanie?

.steute Polska

41

Kurtyny bezpieczeństwa SF4B firmy SUNX

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

42

Nowoczesne koncepcje instalacyjne dla automatyki opartej na technologii Ethernet

Phoenix Contact Sp. z o.o.

45

Napędy Sumitomo Drive Technologies przeznaczone do zastosowań w transporcie przemysłowym

Zeva Creator s.c.

46

Wieloczujnikowe systemy pomiaru siły i masy. Komunikacja w sieci MODBUS i współpraca z panelami HMI

P.P.H. WObit Witold Ober

49

Lider wśród liniałów

TURCK Sp. z o.o.

51

PROMOTIC – uniwersalne rozwiązanie dla Twoich aplikacji

Microsys spol. s r.o.

52

Automatyzacja staje się prosta

Mateusz Kieniewicz

52

Wywiad z Tomaszem Nowakiem, dyrektorem oddziału KUKA Polska

55

Wyróżnienie dla PIAP w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2010

56

Sukces polskich studentów i łazika Magma

Wojciech Głażewski

58

Kartka z wakacji: Musée des Arts et Métiers w Paryżu

Elżbieta Jachczyk

59

Polecane książki − Małgorzata Kaliczyńska

61

Hierarchiczne i rozproszone sterowanie dystrybucją energii cieplnej

Wojciech Kreft

W artykule przedstawiono dwie struktury układów sterowania złożonym układem dystrybucji energii cieplnej: sterowanie hierarchiczne oraz sterowanie rozproszone. Sterowanie hierarchiczne pokazano na przykładzie systemu grzewczego kompleksu budynków AGH w Krakowie, a sterowanie rozproszone na przykładzie systemu ciepłowniczego działającego w Szwecji. Przedstawiono wady i zalety obu podejść.

Słowa kluczowe: HVAC, centralne ogrzewanie, energia cieplna, systemy agentowe, sterowanie hierarchiczne, sterowanie rozproszone

Hierarchical and distributed control of heating energy distribution
In paper one presented two structures of control systems of heating energy distribution complex system: hierarchical control and distributed control. One presented hierarchical control on example of buildings complex heating system in AGH in Cracow, whereas distributed control on example of heating system working in Sweden. One described advantages and disadvantages both methods.

Keywords: HVAC, central heating, heating energy, multi-agent systems, hierarchical control, distributed control

68

Urządzenie testujące mechanizmy sprężynowe do napędu rozłączników średnich napięć

Piotr Stempniak, Jacek Dunaj, Andrzej Syryczynski

Integracja zaawansowanych przetworników pomiarowych, technik cyfrowego sterowania napędami oraz metod bezpiecznego programowania pozwala automatyzować nie tylko procesy wytwórcze, lecz także złożone i czasochłonne procedury testowania i badania wyrobów. Przykładem takiej zintegrowanej aplikacji pomiarowej jest opracowane w PIAP urządzenie testujące mechanizmy sprężynowe do napędu rozłączników średnich napięć, które zostało wdrożone w 2009 r. w firmie ABB Oddział w Przasnyszu. Urządzenie zdejmuje charakterystyki momentu obrotowego w funkcji kąta obrotu, przy załączaniu i wyłączaniu mechanizmu sprężynowego. Uzyskano dokładność i wydajność testowania nieosiągalne przy manualnym zdejmowaniu charakterystyk. Wyeliminowano także zagrożenia dla obsługi przy operowaniu mechanizmami sprężynowymi kumulującymi znaczne energie.

Słowa kluczowe: napędy sprężynowe, energetyczna aparatura rozdzielcza, aparat łączeniowy uruchamiany sprężyną, pomiary momentu obrotowego, stanowisko testujące

The device for testing the spring mechanisms to a drive of medium voltage switch-disconnectors
The integration of advanced measuring converters, techniques of digital control for drives and methods of safe programming permits to automate not only productive processes, but also complex and time-consuming testing procedures and investigations of products. The example of such integrated measuring application is worked out in PIAP the device for testing spring mechanisms to a drive of medium voltage switch-disconnectors which were implemented in 2009 in the division of ABB in Przasnysz. The device takes off torque characteristics as function of turn angle, when enclosing and disengaging of spring mechanism. The accuracy and testing rate obtained were unattainable using characteristics taken off manually. Risks to service staff by operating the spring mechanisms also were eliminated.

Keywords: spring drive, energy distribution equipment, spring-actuated switchgear, rotary moment measurements, test stand

73

Koncepcja lokalnego systemu traceability dla przemysłu motoryzacyjnego

Jarosław Chrobot, Mariusz Mrzygłód, Krzysztof Skura

W artykule zaprezentowano przykładową koncepcję systemu identyfikowalności produktów (ang. traceability) zastosowanego w przemyśle motoryzacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność takiego systemu w zakresie lokalnym, obejmującym linię lub gniazdo produkcyjne. Na początku artykułu wyjaśniono pojęcie „traceability” − identyfikowalność − i jej znaczenie w przemyśle, a także szczegółowe funkcje lokalnego systemu traceability. W dalszej części artykułu opisano przykład zastosowania takiego systemu w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej (dostawca komponentów) z gniazdową formą organizacji produkcji. Podano schemat rozważanego gniazda produkcyjnego wraz z niezbędnym do funkcjonowania systemu sprzętem i oprogramowaniem. W dalszej części artykułu zamieszczono opis rozważanego systemu z punktu widzenia rodzaju i znaczenia wymienianych i rejestrowanych danych. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi przyczyn stosowania oraz pożyteczności lokalnych systemów traceability.

Słowa kluczowe: identyfikowalność, systemy traceability, automatyka przemysłowa, technologia serwera OPC, rejestracja danych produkcyjnych, sektor motoryzacyjny

CONCEPT OF LOCAL TRACEABILITY SYSTEM FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
The article presents an example of the concept of system for traceability of products used in the automotive industry. Particular attention was paid to the functionality of such a system involving the local production line or cell. At the very beginning the article explains the concept of traceability and its importance in the industry as well as the detailed functions of the local system of traceability. Further this article describes an example of such a system in the company of the automotive sector (supplier of components), which uses the cell form of production organisation. Further the scheme of considered production cell with he hardware and software necessary as well as a description of the considered system from the perspective of the nature and meaning of data exchanged and registered was presented. The article ends with conclusions on the causes of application and usefulness of local systems of traceability.

Keywords: traceability systems, industrial automation, OPC server technology, production data acquisition, automotive sector.

77

Studencie, do dzieła! Zgarnij pieniądze i staż

ASTOR Sp. z o.o.

79

Forum Młodych

79

Robot kroczący „Heksapod”

Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków, Politechnika Śląska

83

Sterownik monochromatora na bazie układu FPGA

SKN Spektrum, Politechnika Opolska

86

Zapraszamy do współpracy i prenumeraty

AUTOMATYKA – biuletyn informacyjny firmy SABUR

po s. 86