Etyka Publikacji

Zespół redakcyjny kwartalnika naukowo-technicznego Pomiary Automatyka Robotyka podejmuje starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Zespół redakcyjny czasopisma stosuje się w pełni do zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności po stronie autorów i recenzentów. Ich celem jest zapewnienie poprawnego, terminowego i uczciwego publikowania tekstów naukowych.

Zasady recenzowania artykułów naukowych i opracowań źródłowych przyjęte przez zespół redakcyjny pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z zasadami etyki publikacyjnej określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE. 

COPE_PL.pdf 397,97 kB