Lista recenzentów

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego punktowane artykuły naukowe publikowane w kwartalniku naukowo-technicznym Pomiary Automatyka Robotyka są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów. Recenzentami artykułów naukowych są specjaliści z danej dziedziny, którzy wykonują tę pracę bezpłatnie. Artykuły recenzowane są w modelu double-blind peer review process, tzn. tożsamości obu stron (autora i recenzenta) są wzajemnie ukryte. Procedura recenzowania jest obowiązkowa i odnosi się do wszystkich artykułów naukowych i przeglądowych.