Zastosowanie metody głównych składowych w kartach kontrolnych procesów wieloparametrowych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_249/65

Evgeniy T. Volodarsky *, Oleh Kozyr *, wyślij Zygmunt Lech Warsza ** * Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy «KPI», Katedra Technologii Informatyczno-Pomiarowych, Kijów, Ukraina ** Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano metodę głównych składowych PC (ang. Principal Components) służącą do tworzenia kart kontrolnych dla wieloparametrowych procesów wytwórczych o skorelowanych parametrach. Ocenę skuteczności zastosowania tej metody przeprowadzono na symulowanych danych, zbliżonych do wyników pomiarów uzyskanych w sterowaniu rzeczywistym procesem technologicznym. W wyniku modelowania kontroli procesu n-parametrowego otrzymano potwierdzenie skuteczności tej metody. Praca ta kontynuuje cykl publikacji autorów o kartach stosowanych w metodach kontroli jakości produkcji.

Słowa kluczowe

karty kontrolne Shewharta, kontrola wieloparametrowego procesu technologicznego, metoda głównych składowych

Application of Principal Components Method in Control Charts of Multi-Parameter Processes

Abstract

The article describes in detail the method of constructing control charts based on principal components. Evaluation of the effectiveness of the application of the method is carried out on simulated data, which are close to the measurement results obtained during the control of a real technological process. The results show that the proposed method is effective for controlling a multi-parameter technological process in the presence of a correlated parameters.

Keywords

control of a multi-parametric technological process, principal components method, Shewhart control charts

Bibliografia

 1. Joint Committee for Guides in Metrology, Evaluation of Measurement Data—The Role of Measurement Uncertainty in Conformity Assessment, [www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_106_2012_E.pdf].
 2. Shewhart W.A., The Application of Statistics as an Aid in Maintaining Quality of a Manufactured Product, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 20, No 152, 1925, 546–548, DOI: 10.2307/2277170.
 3. Volodarsky E., Warsza Z.L., Kosheva l., Dobrolyubova M., Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego, „Przemysł Chemiczny”, Vol. 97, No. 4, 2018, 579–583, DOI: 10.15199/62.2018.4.13.
 4. Bersimis S., Psarakis S., Panaretos J., Multivariate statistical process control charts: an overview, „Quality and Reliability Engineering International”, Vol. 23, No. 5, 2007, 517–543. DOI: 10.1002/qre.829.
 5. Montgomery D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons, 1996
 6. Jackson J.E., Mudholkar G.S., Control Procedures for Residuals Associated with Principal Component Analysis., „Technometrics”, Vol. 21, No. 3, 1979, 341–349, DOI: 10.1080/00401706.1979.10489779.
 7. Strang G., Eigenvalues and Eigenvectors, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Wellesley-Cambridge Press, 2016, 283–297, ISBN:978-09802327-7-6.
 8. Volodarsky E., Warsza Z.L., Kosheva L., Idźkowski A., Precautionary statistical criteria in the monitoring quality of technological process. SCIT 2016 Recent Advances in Systems, Control, and Information Technology. (Editors: R. Szewczyk, M. Kaliczyńska), Vol. 543, “Advances in Intelligent Systems and Computing” Springer International Publishing 2017, 740–750, DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_80.
 9. Volodarsky E., Warsza Z.L., Kosheva L., Nowe statystyczne kryteria ostrożności do monitorowania jakości procesów technologicznych. „Przemysł Chemiczny”, Vol. 96, No. 2, 2017, 386–390, DOI: 10.15199/62.2017.2.21.
 10. Volodarsky E., Warsza Z.L., Kosheva l., Dobrolyubova M., Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości n-parametrowego procesu technologicznego. „Przemysł Chemiczny”, Vol. 97, No 4, 2018, 579–583, DOI: 10.15199/62.2018.4.13.
 11. Volodarskyi Y., Warsza Z.L.. , Pototskiy I., The use of CUSUM-charts for identification the technological process disorder at the initial stage, Proceedings of AUTOMATION 2020, AISIC, Vol. 1140, 2020, 147–156, DOI: 10.1007/978-3-030-40971-5_14.
 12. Volodarsky.Y., Kosheva L. Warsza Z.L., Klevtsova M., Control stability of indicators product quality. Proceedings of 28th Symposium “Metrology and Metrology Assurance 2018. Sozopol, Bulgaria, 7–11 September 2017, 332–336.
 13. Volodarskyi Y., Kozyr O., Warsza Z.L., Principal Components Method in Control Charts Analysis. Automation 2023: Key Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. LNNS, Vol. 630, Springer Nature Switzerland AG, 2023, 212–222, DOI: 10.1007/978-3-031-25844-2_20.