Zapewnienie ciągłości produkcji w dobie braku podzespołów elektronicznych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_246/105

wyślij Grzegorz Pawłowicz BEESSET Sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono opis przypadku zapewnienia ciągłości produkcji urządzenia przeznaczonego do kasowania biletów przy niedoborach dostaw na rynku komponentów elektronicznych. Uwzględnione zostały kryteria podejmowanych decyzji i ich wpływ na projekt kasownika. Zaproponowano rozwiązania, które mogą zmniejszyć ryzyko wstrzymania produkcji przez wykorzystanie zamienników brakujących elementów z uwzględnieniem minimalizacji kosztów takich zmian.

Słowa kluczowe

kasownik biletów, podzespoły, produkcja urządzeń elektronicznych, SoM

Ensuring Production Continuity in an Era of Electronic Component Shortages

Abstract

The article presents a description of the case of ensuring the continuity of production of a ticket validator device in the presence of supply shortages in the market for electronic components. The criteria for decision-making and their impact on the design of the ticket validator are considered. Solutions are proposed that can reduce the risk of production stoppage by using replacements for missing components, taking into account the minimization of the cost of such changes.

Keywords

electronic components, electronics manufacturing, System on Module, ticket validator

Bibliografia

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. I i II, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004–2005.
  2. Epidemia w Chinach rzuca swój cień na rynek elektroniki, „Elektronik”, Nr 3, 2020, str. 20.
  3. Komputery jednopłytkowe, „Elektronik”, Nr 7, 2022, str. 20.
  4. Kanagachidambaresan G.R., Role of Single Board Computers (SBCs) in rapid IoT Prototyping, Springer, 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-72957-8.
  5. Pawłowicz G., Metody zapewnienia EMC kasownika biletów według Regulaminu EKG ONZ nr 10.06, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 25, Nr 3, 2021, 87-93, DOI: 10.14313/PAR_241/87.