Model urządzenia piorącego wykorzystującego tekstroniczne transpondery RFID

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_246/69

wyślij Marcin Hubacz *, Bartosz Pawłowicz *, Mateusz Salach *, Bartosz Trybus *, Sebastian Kołcz ** * Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-021 Rzeszów ** Agendo Sp. z o.o., ul. Tarczyńska 22/13, 02-023 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Tekstroniczne transpondery RFID rozszerzają możliwości projektantów sprzętu AGD. Nowego zastosowania można doszukać się w technice pralniczej, gdzie za pomocą transponderów RFID wszytych w odzież możliwe jest zakodowanie informacji i późniejsze ich wykorzystanie do wyboru najlepszego programu prania dla danego rodzaju tkaniny lub prowadzenia statystyk zużycia materiału. W ramach prac zaprojektowany i zbudowany został model demonstracyjny urządzenia piorącego wykorzystującego do swojego działania transpondery (identyfikatory) RFIDtex. Przygotowano system sterowania dla zbudowanego modelu pralki wyposażonej w urządzenie RWD (Read-Write Device), wspierający podejmowanie decyzji o wyborze danej funkcji na podstawie danych dostarczanych przez identyfikatory RFIDtex zintegrowane z odzieżą. W ramach prac sprawdzono również skuteczność działania urządzenia z wykorzystaniem przygotowanych próbek.

Słowa kluczowe

AGD, CPDev, internet rzeczy, rfid, tekstronika

Model of Washing Device Using Textronic RFID Transponders

Abstract

Textronic RFID transponders extend the possibilities of home appliance design. New application can be found in the laundry technology, where by means of RFID transponders sewn into the garment it is possible to encode information and use it later to select the best washing program for a given type of fabric or to keep statistics of material usage. As part of this work, a demonstration model of a washing device using RFIDtex transponders (identifiers) was designed and built. A control system was prepared for the constructed model of a washing machine equipped with a RWD (Read-Write Device) device, supporting decision-making about the selection of a given function on the basis of data provided by RFIDtex identifiers integrated with the clothing. The effectiveness of the device was also checked using prepared samples.

Keywords

CPDev, household appliances, Internet of Things, rfid, textronics

Bibliografia

 1. Maxwell L.M., Save Womens Lives: History of Washing Machines, 1st ed.; Oldewash: Eaton, CO, USA, 2003; ISBN 978-0972971003.
 2. Ho T., Chen M.-S., Lin J.-S., Chen P.-H., The design and implementation of the BLDC motor drive for a washing machine. [In:] Proceedings of the 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics, Tokyo, Japan, 2012, 156–157, DOI: 10.1109/GCCE.2012.6379565.
 3. Liu T., Lin C., Lo C., Implementation of a novel high-perJankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Chamera M., Pyt P., Textronic UHF RFID Transponder. „Sensors”, Vol. 21, No. 4, 2021, DOI: 10.3390/s21041093.
 4. NXP Demonstrates NFC Washing Machine. https://www. nfcw.com/2012/03/05/314143/nxp-demonstrates-nfc-washing-machine.
 5. Shen B., Ding X., Wang Y., Ren S., RFID-Embedded Smart Washing Machine Systems in the Big Data Era: Value Creation in Fashion Supply Chain. [In:] Fashion Supply Chain Management in Asia: Concepts, Models, and Cases; Shen B., Gu Q., Yang Y., Eds.; Springer Series in Fashion Business; Springer: Singapore, 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-2294-5_7.
 6. Ukkonen L., Sydanheimo L., Kivikoski M., Read Range Performance Comparison of Compact Reader Antennas for a Handheld UHF RFID Reader. “IEEE Communications Magazine”, Vol. 45, No. 4, 2007, 24–31, DOI: 10.1109/MCOM.2007.348674.
 7. Gotfryd M., Lichoń W., Pawłowicz B., The issue of data exchange in the UHF band RFID system with an Semi-Passive Transponder. “International Journal of Electronics and Telecommunications”, Vol. 62, No. 2, 2016, 141–146. DOI: 10.1515/eletel-2016-0019.
 8. Węglarski M., Jankowski-Mihułowicz P., Factors Affecting the Synthesis of Autonomous Sensors with RFID Interface. “Sensors”, Vol. 19, No. 20, 2019, DOI: 10.3390/s19204392.
 9. Honeywell International Inc. Intermec RFID Tags & Media, Meeting the Scalable RFID Challenge; Honeywell International Inc.: Charlotte, NC, USA, 2013.
 10. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission. Identification Cards—Contactless Integrated Circuit Cards—Vicinity Cards; ISO/IEC: Geneva, Switzerland, 2006.
 11. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission. Identification Cards—Contactless Integrated Circuit Cards—Proximity Cards; ISO/IEC: Geneva, Switzerland, 2016.
 12. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission. Information Technology— Radio Frequency Identification for Item Management—Part 6: Parameters for Air Interface Communications at 860 MHz to 960 MHz General; ISO/IEC: Geneva, Switzerland, 2013.
 13. Dobkin D.M., The RF in RFID: UHF RFID in Practice, 2nd ed.; Newnes: Oxford, UK, 2012.
 14. Węglarski M., Jankowski-Mihułowicz P., Pitera G., Jurków D., Dorczyński M., LTCC Flow Sensor with RFID Interface. „Sensors”, Vol. 20, No. 1, 2020, DOI: 10.3390/s20010268.
 15. Oppert T., Azdasht G., Zakel E., Teutsch T., Laser assisted soldering and Flip-Chip attach for 3-D packaging. [In:] Proceedings of the 31st IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology Symposium, Petaling Jaya, Malaysia, 2006, DOI: 10.1109/IEMT.2006.4456437.
 16. Simegnaw A.A., Malengier B., Rotich G., Tadesse M.G., Van Langenhove L., Review on the Integration of Microelectronics for E-Textile. “Materials”, Vol. 14, No. 17, 2021, DOI: 10.3390/ma14175113.
 17. Wang Y., Gauch M., Ristau D., Overmeyer L., Fine-pitch chip-on-flex packaging of optoelectronic devices using low tem-perature optodic bonding. [In:] Proceedings of the Pan Pacific Microelectronics Symposium, Big Island, HI, USA, 2016, DOI: 10.1109/PanPacific.2016.7428418.
 18. Corchia L., Monti G., Tarricone L., Wearable antennas: Nontextile versus fully textile solutions. “IEEE Antennas and Propagation Magazine”, Vol. 61, No. 2, 2019, 71–83, DOI: 10.1109/MAP.2019.2895665.
 19. Luo C., Gil I., Fernández-García R., Wearable Textile UHFRFID Sensors: A Systematic Review. “Materials”, Vol. 13, No. 15, 2020, DOI: 10.3390/ma13153292.
 20. UM1724 User Manual STM32 Nucleo-64 Boards (MB1136). www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf.
 21. Sadolewski J., Trybus B., Compiler and virtual machine of a multiplatform control environment. “Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences”, Vol. 70, No. 2, 2022, DOI: 10.24425/bpasts.2022.140554.
 22. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Developing a multiplatform control environment, “Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems”, Vol. 13, No. 4, 2019, 73–84, DOI: 10.14313/JAMRIS/4-2019/40.