Diagnozowanie komunikacji między elementami rozproszonego systemu sterowania

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_246/91

wyślij Marcin Bednarek Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano wybrane fragmenty procesu diagnozowania komunikacji między stacją procesową i operatorską, a także między stacjami procesowymi mini systemu rozproszonego, zbudowanego na bazie modułowego sterownika przemysłowego AC800F. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano informacje dotyczące sposobu transmisji i położenia wartości zmiennych procesowych w przesyłanych komunikatach. Informacje te można wykorzystać do podjęcia decyzji dotyczących dodatkowych zabezpieczeń przesyłu lub skomunikowania stacji systemu z rozszerzającymi zasobami użytkownika.

Słowa kluczowe

diagnozowanie komunikacji, przesył danych, rozproszony system sterowania, sieci przemysłowe, stacja operatorska, stacja procesowa

Diagnosis of Communication Between the Elements of a Distributed Control System

Abstract

The article describes selected fragments of the process diagnosing communication between a process and operator station, and between process stations of a distributed mini system based on an AC800F modular industrial controller. Conducted experiments provided information on the transmission method and location of process variable values in transferred messages. The information can be used to make a decision regarding additional transfer protections or communicating system stations with expanding user resources.

Keywords

communication diagnostics, data transfer, distributed control system, industrial network, operator station, process station

Bibliografia

 1. Bednarek M., Dąbrowski T., Olchowik W., Selected practical aspect of communication diagnosis in the industrial network, „Journal of KONBiN”, Nr 49, 2019, 383–404, DOI 10.2478/jok-2019-0020.
 2. Bednarek M., Dąbrowski T., Trójpoziomowe zabezpieczanie integralności i poufności przesyłanych danych w sieci przemysłowej, „Biuletyn WAT”, Vol. LXVI, nr 1, 2017, 81–90, DOI: 10.5604/01.3001.0009.9486.
 3. Bednarek M., Będkowski L., Dąbrowski T., Komparacyjno-progowe diagnozowanie w systemie transmisji komunikatów, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 5, 2008, 320–324.
 4. Bacidore M., Ethernet vs. fieldbus: the right network for the right application, www.controldesign.com, 17.10.2016.
 5. Chipkin P., Modbus for Field Technicians, Createspace Independent Publishing Platform, 2011.
 6. Goldstein A., Tutorial on Modbus RTU Slave Design: How to Design Modbus Slave Device in C, Amazon Digital Services, US, 2020.
 7. Solnik W., Zajda Z., Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo BTC – Korporacja, e-book, Legionowo, 2013.
 8. Bender K., PROFIBUS: Fieldbus for Industrial Automation, Prentice-Hall, 1993.
 9. Danielis P., Skodzik J., Altmann V., Schweissguth E.B., Golatowski F., Timmermann D., Schach J., Survey on realtime communication via ethernet in industrial automation environments, Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and Factory Automation (ETFA), 2014, DOI: 10.1109/ETFA.2014.7005074.
 10. Spurgeon Ch.E., Zimmerman J., Ethernet: The Definitive Guide: Designing and Managing Local Area Networks, O’Really Media, 2014.
 11. Ansari S., Rajeev S.G., Chandrashekar H.S., Packet sniffing: a brief introduction, „IEEE Potentials”, Vol. 21, No. 5, 2003, 17–19, DOI: 10.1109/MP.2002.1166620.
 12. Leslie F., Sikos L.F., Packet analysis for network forensics: A comprehensive survey, „Forensic Science International: Digital Investigation”, Vol. 32, 2020, DOI: 10.1016/j.fsidi.2019.200892.
 13. Ackerman P., Industrial Cybersecurity, Packt Publishing, Birmingham-Mumbai, 2021.
 14. Coutu M., The Technicians Guide to Modbus TCP, Amazon Digital Services LLC – KDP Print US, 2020.
 15. Popp M., Industrial communication with Profinet, e-book, Profibus & Profinet International (PI), 2018.
 16. Stevens R., TCP/IP Illustrated. The Protocols, Vol. 1, Addison-Wesley 2012.
 17. Syed M., Black box thinking, John Murray Press, 2016.
 18. Cheswick W.R., Bellovin S.M., Rubin A.D., Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker. Addison-Wesley Longman Publishing Co. Inc., Boston, MA, USA, 2003.
 19. Dawson R., Boyd C., Dawson E., Nieto J.M.G., Skma: a key management architecture for scada systems, „ACSW Frontiers ’06: Proceedings of the 2006 Australasian workshops on Grid computing and e-research”, Australian Computer Society, Inc., 183–192, Darlinghurst, Australia, 2006.
 20. Sorensen J., T., Security in Industrial Networks, Norwegian University of Science and Technology, July 2007.
 21. Dąbrowski T., Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2001.
 22. Bednarek M., Wizualizacja procesów – laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.