Wind turbine blade anti-icing and deicing system. Summary of DeICE-UT project - 7th EU Framework Programme

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_223/71

wyślij Krzysztof Jaroszewski , Michał Bonisławski , Marcin Hołub West Pomeranian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering

Pobierz Artykuł

Abstract

A concept of the anti/deicing system is presented. The main system components: actuators, supply system as well as HMI are briefly described. Results of the verification of the system in a climatic chamber are presented. Concluding remarks about system’s efficiency are provided.

Keywords

ice detection, ice removal, supply system

System odmrażania oraz przeciwdziałania obladzaniu się łopat turbin wiatrowych. Podsumowanie projektu DeICE-UT - 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Streszczenie

W artykule prezentowana jest koncepcja systemu odmrażania i przeciwdziałania obladzaniu się łopat turbin wiatrowych. Opisano główne komponenty systemu, m.in.: układy wykonawcze, system zasilania oraz komputerowy system sterowania. Zaprezentowano także wyniki, przeprowadzonej w komorze klimatycznej, walidacji systemu. W ostatniej części zebrano spostrzeżenia dotyczące efektywności działania systemu.

Słowa kluczowe

detekcja oblodzenia, system zasilania elektrycznego, usuwanie oblodzenia

Bibliografia

  1. Cattin Cattin R., Russi M., Russi G., Four years of monitoring a wind turbine under icing conditions, IWAIS XIII, 2009.
  2. Homola M.C., Virk M.S., Nicklasson P.J., Sundsbø P.S., Performance losses due to ice accretion for a 5 MW wind turbine, “Wind Energy”, Vol. 15, Iss. 3, 2012, 379–389, DOI: 10.1002/we.477.
  3. Yun S.T., Sim J.M., Park J.H., Choi S.J., Cho B.H., Adaptive Phase Control Method for Load Variation of Resonant Converter with Piezoelectric Transformer, 7th International Conference on Power Electronics and Drive Systems, PEDS ‘07, Bangkok, 2007, 164–168, DOI: 10.1109/PEDS.2007.4487696.
  4. https://www.boem.gov/Offshore-Wind-Energy/ (02.02.2017)