Applicability of Internet-based Distributed Control System

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Tomasz Dziwiński AGH University of Science and Technology, Department of Automatics and Biomedical Engineering

Pobierz Artykuł

Abstract

The rapid development of distributed control systems has caused the necessity of knowledge and understanding of communication network in a process of a dynamic system modelling and controller synthesis. A lot of work has been done to determine the suitability of dedicated networks for data transmission in control systems. This paper is an approach in the problem of control of a remote system over the Internet. The work is an attempt to model and simulate a transmission network characteristics, taking into account the delay introduced by the network. Additionally, the experiment was conducted on a real network to determine the applicability of the Internet in distributed control systems.

Keywords

distributed control system, network based control system

Aspekty sterowania rozproszonego i analiza możliwości sterowania odległymi systemami poprzez Internet

Streszczenie

Gwałtowny rozwój rozproszonych systemów sterowania spowodował, że w procesie modelowania systemów dynamicznych oraz syntezy regulatorów konieczna okazuje się wiedza i zrozumienie działania sieci przesyłu danych. Wiele badań zostało poświęconych określeniu przydatności dedykowanych sieci umożliwiających przesył danych w układach sterowania. Niniejsza praca stanowi próbę przybliżenia problemu sterowania odległymi systemami poprzez Internet. Praca zawiera próbę zamodelowania właściwości sieci transmisyjnej i przeprowadzenia symulacji z uwzględnieniem opóźnienia wprowadzonego przez sieć. Ponadto został przeprowadzony eksperyment na rzeczywistej sieci, mający na celu określenie przydatności sieci Internet w systemach sterowania rozproszonego.

Słowa kluczowe

rozszerzona przestrzeń stanu, sterowanie przez Internet, sterowanie rozproszone

Bibliografia

  1. Hasan M. S., Harding C, Yu H., Griffiths A.. Modeling Delay and Packet Drop in Networked Control Systems Using Network Simulator NS2, International Journal of Automation and Computing, vol. 2, 187-194, 2005.
  2. Han K-H.. Kim S., Kim Y.-J., Kim J.-H., Implementation of Internet-Based Personal Robot with Internet Control Architecture Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Robotics Automation. 217-222. 2001.
  3. Mastellone S., Abdallah C. T., Networked Control Systems and Communication networks: Integrated Model and Stability Analysis. Proceedings of the 16th IFAC World Congress, 2005.
  4. Grega W„ Metody i algorytmy sterowania cyfrowego w układach scentralizowanych i rozproszonych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyezne AGH, 2004.
  5. Grega W., Rosół M., Distributed Control Using GPRS Wireless Network, 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2005.
  6. Fei T., Hong W. C, Modeling and Real Time Control of Internet-Distributed Control System, 28th Annual Conference of the IEEE Industrial Elelctronlcs Society, 2002.
  7. Samaranayake L., Distributed Control of Electric Drives via Ethernet, PhD dissertation, Royal Institute of Technology Stockholm, 2003.
  8. RFC 768 - User Datagram Protocol, J. Postel, 1980.
  9. RFC 675 - Specification of Internet Transmission Control Program, V. Cerf et al., 1974.
  10. RFC 1122 - Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, R. Braden, 1989.