Projektowanie urządzeń pomiarowo-sterujących zintegrowanych z systemem KNX

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_202/76

wyślij Michał Porzeziński Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania urządzeń automatyki budynków zgodnych ze standardem KNX. Opisano strukturę wewnętrzną urządzeń KNX i dokonano przeglądu specjalistycznych podzespołów służących do ich budowy. Przedstawiono również wymagania dotyczące certyfikacji urządzeń KNX oraz niezbędne narzędzia programistyczne. Na końcu podsumowano doświadczenia zdobyte podczas projektowania i testowania prototypu prostego mikroprocesorowego urządzenia pomiarowo-sterującego zintegrowanego z systemem KNX.

Słowa kluczowe

automatyka budynków, system KNX

The development of measurement and control devices integrated with KNX system

Abstract

This paper presents the issues concerning developing the building automation devices compatible with the KNX standard. The internal structure of KNX and a review of specific components used for their construction were described. The requirements for certification of KNX devices and the necessary programming tools were also presented. At the end the experiences gained during the developing and testing of the prototype of a simple control measuring device integrated with KNX system were summarized.

Keywords

building automation, KNX system

Bibliografia

  1. Kastner W., Neugschwandtner G., Soucek S., Newmann H.M., Communication Systems for Building Automation and Control. Proceedings of the IEEE, vol. 93, 2005, 1179–1203.
  2. [www.knx.org] – oficjalna strona internetowa organizacji KNX, data odczytu 24.09.2013.
  3. Porzeziński M., Koncepcja metody bezpiecznej transmisji danych w sieci KNX na potrzeby systemu nadzoru, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 10/2013, 96–101.
  4. ISO/IEC 14543-3: Information technology – Home Electronic Systems (HES), 2007–2013. 
  5. PN-EN 50090: Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES), 2002–2012.
  6. Sauter T., Dietrich D., Kastner W., EIB Installation Bus System, Siemens AG, Berlin and Munich, 2001.
  7. [www.opternus.com/en/opternus-components.html] – Opternuts Components, data odczytu 8.10.2013.
  8. [www.weinzierl.de/index.php/en/all-knx/knx-stacks-en] – KNX Stacks, data odczytu 8.10.2013.
  9. Serial interface module KNX documentation v. 1.3, Tapko Technologies GmbH, 2010.