Hybrid powertrain virtual driver of wheeled vehicle

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Gabriel Kost , Andrzej Nierychlok Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems The Silesian University of Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

The paper presents the concept of virtual driver of hybrid powertrain of wheeled vehicle. For this purpose was chosen NI LabVIEW software and dedicated controller – NI CompactRIO. The mathematical model of a wheeled vehicle and hybrid powertrain has been built in the LabVIEW software, where wheeled vehicle model has been optimized for metropolitan road conditions

Keywords

hybrid vehicle, LabVIEW, virtual driver

Wirtualny sterownik pojazdu kołowego o napędzie hybrydowym

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję wirtualnego sterownika napędu hybrydowego pojazdu kołowego. Dla tak przyjętego zadania wybrano oprogramowanie NI LabVIEW wraz z dedykowanym kontrolerem NI CompactRIO. Model matematyczny pojazdu kołowego oraz napędu hybrydowego zbudowano w środowisku LabVIEW, w którym przyjęto, że pojazd kołowy poruszać się będzie w aglomeracjach miejskich.

Słowa kluczowe

LabVIEW, pojazd hybrydowy, wirtualny sterownik

Bibliografia

  1. Kost G., Nierychlok A., Using CompactRIO to build a virtual driver of hybrid wheeled vehicle, MSM Conference 2012 (in print).
  2. Kost G., Nierychlok A., Virtual driver of hybrid wheeled vehicle, “Solid State Phenomena”, Vol. 180, 2012, 39-45.
  3. Kost G., Nierychlok A., Presentation of the concept of stability of the hybrid powertrain by the Lyapunow theory, “Journal of Vibroengineering”, Vol. 14, 2012, Issue 1, 183-188.