Extended diagnostics system for AS-interface networks

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Piotr Michalski , Jerzy Świder Faculty of Mechanical Engineering, The Silesian University of Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

When troubleshooting a communications system (such as machines controlled by industrial networks) under or not the operation conditions, engineers or technicians try to use some standard format to come to a quicker solution. Industrial communications system do not always follow the tried and tested rules [1], which previously worked with hardwired inputs and outputs. There are some new methods [7, 9, 10], helps to reach the solution, but sometimes there is no possibility to recognize and eliminate problems under the operation conditions, without changing the main control unit for new one or temporary switching existing network segment to external control unit. The paper shows some samples of troubleshooting a communications system of a complex machine controlled by AS-i industrial network, which should to be done not under operation conditions. Also the basis of extended diagnostic system helping with detection of: earth fault, duplicate address and noise has been described.

Keywords

AS-interface, diagnostics, industrial network, Profibus DP, troubleshooting

Rozszerzony system diagnostyczny sieci AS-interface

Streszczenie

Współczesne realia rynku wymuszają wzrost konkurencyjności oferowanych systemów sterowania. Firmy w celu podniesienia wartości swojej marki w sposób ciągły obniżają koszty produkcji jednocześnie starając się o podniesienie jakości, estetyki oraz wytrzymałości produkowanych komponentów. Osiągnięcie tak postawionych celów wydaje się być niemożliwe bez wprowadzenia systemów automatyki odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Systemy te stają się coraz bardziej złożone, a ich topologie coraz bardziej rozproszone. Wymiana informacji procesowych pomiędzy poszczególnymi modułami procesowymi wymaga zastosowania technologii komunikacyjnych sieci przemysłowych. Najczęściej stosowanymi standardami sieciowymi na rynku europejskim są sieci oparte o protokoły Profibus DP oraz AS-interface. Autorzy publikacji przedstawiają metodę skutecznej diagnostyki ukierunkowanej na prawidłowe działanie sieci przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transmisji danych). Przedstawiają nowe metody, które umożliwiają rozpoznanie i szybką eliminację przyczyn stanów awaryjnych w maszynach kompleksowo sterowanych urządzeniami sieci AS-interfejs.

Słowa kluczowe

AS-interfejs, diagnostyka, Profibus DP, sieci przemysłowe, transmisja danych, usuwanie problemów

Bibliografia

  1. Mackay S., Park J., Reynders D., Practical troubleshooting and problem solving of industrial data communications, IDC Technologies, Austin, Texas 2000.
  2. Bauder F., Christiani P., Grudke D., Hopp H., AS-Interface Safety at Work. Safety in Automation, introduction and application examples, AS-Internaional Association, Henrich Druck + Medien GmbH, Schweinfurt 2004.
  3. Becker R., Intelligence in the network. The info guide for new and experienced users, AS-Internaional Association, Gelnausen, 2000.
  4. Becker R., Müller B., Schiff A., Schinke T., Walker H., AS-Interface The automation Solution. A compilation of a technology, funcionality and applications, AS-Internaional Association, WEPPERT GmbH & Co., Schweinfurt 2002.
  5. Bryant M., US Brochure - Technical Overview, ASInterface Trade Organization USA, Scottsdale, 2000.
  6. Dolderer P., Teichmann R., Padelt M., Bollian O., Hussong W., Thormann W., EMC The easy way - Pocket Guide, ZVEI, Frakfurt 2004.
  7. Michalski P., Świder J., Support of the AS-interface networks diagnostic process with artificial intelligence adaptation, BINDT 2009, Doublin, Ireland 2009.
  8. Wiedeman J., New Masters in Stainless Steel: Problem duplicate addresses has been solved, Bihl+Wiedeman internet article, Germany 2009.
  9. Zolkiewski S., Modelling of dynamical systems in transportation using the Modyfit application. “Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering” Vol. 28, Issue 1, May 2008, 71-74.
  10. Świder J., Hetmańczyk M., The visualization of discrete sequential systems, “Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, Vol. 34, Issue 2, 2009, 196-2003.