Experimental demonstration of Measurement System Analysis

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

Artur Król *, Wojciech Czaja *, Gabriel Kost *, Piotr Czop **, wyślij Grzegorz Wszołek *, Dawid Jakubowski *** * Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems The Silesian University of Technology ** AGH University of Science and Technology *** GS-Hydro Sp. z o.o., Ruda Śląska

Pobierz Artykuł

Abstract

This work presents the application of Measurement System Analysis (MSA) and the advantages of the Six Sigma approach in the validation of a servo-hydraulic tester. The diagnosis of repeatability and reproducibility by using repeatability (R) and reproducibility (R) gage analysis (so called Gage R&R Type II tool) which shows the correct operation of the measuring system including uncertainty of staff and measuring instrumentation. The Gage R&R Type II tool is based on the analysis of variance, called ANOVA. The structural approach to the subject has also provided knowledge of the error of the measurement system.

Keywords

analysis, measurement system, MSA, servo-hydraulic tester, validation, variance analysis ANOVA

Dekompozycja oraz analiza składników błędu systemu pomiarowego z zastosowaniem metodologii Six Sigma

Streszczenie

W artykule zaprezentowano zastosowanie analizy systemu pomiarowego (MSA) oraz zalety Six Sigma w podejściu walidacji testera serwohydraulicznego. Ustalenie stopnia powtarzalności i odtwarzalności przez użycie analizy powtarzalności (repeatability – R) i odtwarzalności (reproducibility – R) zwanej Gage R&R Type II, która pokazuje prawidłową pracę systemu pomiarowego, w tym niepewność pracowników oraz narzędzi pomiarowych. Narzędzie Gage R&R Type II bazuje na analizie wariancji zwanej ANOVA. Podstawowym podejściem do wiedzy na temat badanego obiektu jest poznanie błędu samego systemu pomiarowego.

Słowa kluczowe

analiza ANOVA, analiza systemu pomiarowego, MSA, tester serwohydrauliczny, walidacja

Bibliografia

  1. Czop P., Wszołek G., Jakubowski D., Czaja W., The application of a first-principle damper model for tracking the variation of eigenvalues under non-stationary road excitation, [in:] Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, (eds.) Fakhfakh T., Bartelmus W., Chaari F., Zimnoz R., Mohamed H., Springer, Berlin Haidelberg 2012, 565-572.
  2. Król A., Czop P., Jakubowski D., Czaja W., Machoczek T., Measurement System Analysis of a Servo-Hydraulic Test Rig, Modelowanie Inżynierskie tom 12, Gliwice 2012.
  3. Czop P., Sławik D., A High-Frequency Model of a Shock Absorber and Servo-Hydraulic Tester, “Mechanical Systems and Signal Processing”, 2011, Vol. 25, No. 6, 1937-1955.
  4. Kai Y., Basem E., Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development, McGraw-Hill Professional, 2003.
  5. MATLAB, The Math Works Inc., Natick 1998.