Concept of tool condition diagnostic system for micromachining

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_

Bogdan Broel-Plater *, wyślij Krzysztof Jaroszewski *, Artur Kobyłkiewicz *, Marcin Matuszak **, Paweł Waszczuk * * Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin ** Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Pobierz Artykuł

Abstract

W artykule została opisana nowo zaprojektowana i wykonana mikrofrezarka zbudowana w ramach projektu badawczego rozwojowego N R03 0050 06 / 2009. Przedstawiono wyniki wstępnych rejestracji sygnałów, które wykorzystano jako podstawę do diagnostyki procesu mikrofrezowania. Zaprezentowano wnioski donośnie jakości zbudowanego systemu diagnostycznego.

Keywords

diagnostics, FFT, micromachining

Concept of tool condition diagnostic system for micromachining

Streszczenie

The paper shortly describes newly designed and realized machine for micromilling, under research/development grant N R03 0050 06 / 2009. First assumptions due to diagnostic system for that machine, as well as preliminary results of recorded signals, which have been the basis for diagnostic system conclusion, are presented. The final remarks about quality of diagnostic system are concluded in last part of the article.

Słowa kluczowe

diagnostyka, FFT, mikroobróbka

Bibliografia

  1. Chae J., Park S.S., Freiheit T., Investigation of microcutting operations, “International Journal of Machine Tools and Manufacture”, Vol. 46, 2011, Issues 3-4, 313-332.
  2. Wang Jinsheng, Gong Yadong, Abba Gabriel, Antoine Jean Francois, Shi Jiashun, Chip formation analysis in micromilling operation, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, Vol. 45, 2009, No 5-6, 430-447.
  3. Liu X., DeVor R.E., Kapoor S.G., Ehmann K.F., The Mechanics of Machining at the Microscale: Assess ment of the Current State of the Science, “Journal of Manufacturing Science and Engineering”, Vol. 126, 2004, Issue 4, 666-678.
  4. Ducobu F., Filippi E., Riviere-Lorphevre E., Investigations on chip formation in micro-milling, Proceedings of the 8th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 333-339.
  5. Ik Soo Kangl, Jeong Suk Kim, Yong Wie Seo, Cutting force model considering tool edge geometry for micro end milling process, “Journal of Mechanical Science and Technology”, 22, 2008, 293-299.
  6. Malekian Mohammad, Park Simon S., Jun Martin B.G., Tool wear monitoring of micro-milling operations, “Journal of Materials Processing Technology”, Vol. 209, 2009, 4903-4914.
  7. Lyons R.G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
  8. Zieliński T.P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
  9. Stranneby D., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.