The definition of procedural knowledge in distributed mechatronic systems

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

Jerzy Świder , wyślij Mariusz Piotr Hetmańczyk Faculty of Mechanical Engineering, The Silesian University of Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

The article describes software features of integrated control and diagnostic blocks dedicated to the ProfiBus DP network, in relation to the definition of the procedural knowledge enabling a diagnostic inference. Control and diagnostic blocks have been developed in order to an application in the distributed drives system, where amount of work connected with programming exceed skills of the average class programmer. The paper presents description of integrated control and diagnostic functions developed by the authors, internal structures of diagnostic functions that automatically detect faults of supervised units (MASTER or SLAVE of the ProfiBus network).

Keywords

diagnostic inference, distributed systems, procedural knowledge

Definicja wiedzy proceduralnej w rozproszonych systemach mechatronicznych

Streszczenie

W artykule przedstawiono cechy programowe zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących dedykowanych sieci ProfiBus DP, w odniesieniu do definicji wiedzy proceduralnej umożliwiającej wnioskowanie diagnostyczne. Bloki diagnostyczne i sterujące zostały opracowane pod kątem aplikacji w systemach napędów rozproszonych, w których ilość pracy związanej z wykonaniem struktury algorytmu sterującego przekracza możliwości przeciętnego programisty. Artykuł prezentuje opis zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących, opracowanych przez autorów, oraz składnię funkcji diagnostycznych służących celom automatycznej detekcji błędów obsługiwanych jednostek (stacji MASTER lub SLAVE, sieci ProfiBus DP).

Słowa kluczowe

systemy rozproszone, wiedza proceduralna, wnioskowanie diagnostyczne

Bibliografia

  1. Świder J., Hetmańczyk M., Computer aided diagnosis of frequency inverter states, “Problems of Working Machines”, Vol. 33, 2009, 57-66.
  2. Świder J., Hetmańczyk M., Adaptation of the expert system in diagnosis of the connection of the PLC user interface system and field level, “Solid State Phenomena”, Vol. 164, 2010, 201-206.
  3. Świder J., Hetmańczyk M., The computer integrated system of control and diagnosis of distributed drives, 2011, Silesian Technical University Publishing (in Polish).
  4. Świder J., Michalski P., Diagnostic aid system for AS-Interface industrial networks, 2008, Silesian Technical University Publishing (in Polish).