Zaburzenia elektromagnetyczne oddziałujące na transportowy system bezpieczeństwa

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Janusz Dyduch *, Jacek Paś ** * Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej ** Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule omówiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji systemów transportowych oraz transportowych systemów nadzoru. Aby zapewnić bezpieczeństwo transportu, szczególnie transportu kolejowego, systemy te powinny działać niezawodnie w obecności zaburzeń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Do zredukowania oddziaływań elektromagnetycznych w transportowych systemach bezpieczeństwa stosowane są układy filtrujące i ekranujące.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo transportu, system transportowy

The elctromagnetic interaction for systems monitoring the means of transport

Abstract

The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external. The filter systems and screen systems are used for reduce electromagnetic interaction.

Keywords

transport security, transport system

Bibliografia

  1. Wawrzyński W.: Bezpieczeństwo systemów sterownia w transporcie. Warszawa, Biblioteka Problemów Eksploatacji 2004.
  2. Lutz M., Nedtwig J.: Praktyczny poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Alfa-Weka 1998.
  3. Dyduch J.: Model niezawodnościowo-funkcjonalny systemów sterowania ruchem kolejowym. ZEM z1-2, PWN Warszawa 1987.
  4. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. WPR monografie Radom 2008.
  5. Paś J., Brejwo W.: Wstępne wyniki badań oceny skuteczności ograniczenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na środowisko za pomocą ekranowania. XVI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Zakopane 2002.
  6. Paś J.: Wpływ rozrzutu właściwości elementów linii dozorowej na niezawodność funkcjonalną systemów bezpieczeństwa. Biuletyn WAT nr 2 (650), Warszawa 2008.