Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Eugeniusz Ratajczyk Politechnika Warszawska. Wydział Mechatroniki. Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Przedstawiono tendencje rozwoju pomiarów skaningowych, a właściwie głowic pomiarowych pracujących stykowo, stosowanych podczas wykonywania pomiarów ciągłych. Wyjaśniono istotę pomiarów skaningowych, scharakteryzowano głowice z przetwornikami pomiarowymi z podziałem na głowice aktywne i pasywne. Omówiono przykład pomiarów skaningowych trzeciej generacji, ilustrując opcją VAST Navigator i REVO™ Rescan5™. Na końcu podano parametry charakteryzujące skaning oraz sposób wyznaczania niedokładności i czasu skaningu.

Słowa kluczowe

głowica pomiarowa, pomiar skaningowy

Scanning measurements in the coordinate technique

Abstract

The trends in the development of scanning measurements, specially concerning the development of touch measuring heads used in continuous measurements, are presented. The example of scanning measurements, as the third generation of scanning, is given and illustrated by the VAST Navigator option and REVO Rescan5. Finally, parameters characteristic of scanning as well as methods of scanning time and inaccuracies estimation are presented.

Keywords

measuring head, scanning measurement

Bibliografia

  1. Neuman H.J.: Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten. Expert--Verlag, Renningen, 2004.
  2. Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
  3. Legner N., Imkamp D.: Conquering the Future: The New PRISMO VARIO. Innovation SPECIAL Metrology nr 4, Carl Zeiss, 2002, p. 14-15.
  4. Boucky O.: VAST XXT - The “Other” Scanning Probe Head from Carl Zeiss. Innovation SPECIAL Metrology nr 6, Carl Zeiss, 2004, p. 25.
  5. Bernhard R., Imkamp D., Müller H.: The VAST Navigator for increased productivity on coordinate measuring machines. Innovation SPECIAL Metrology nr 6, Carl Zeiss, 2004, p. 4-7.
  6. Smith A.: Scanning CMM Eliminates Bottleneck and Increases Productivity. Innovation SPECIAL Metrology nr 7, Carl Zeiss, 2005, p. 40-41.
  7. Müller H., Schwarz W.: VAST Navigator. 3rd Generation Scanning. Inovation SPECIAL Metrology nr 5, Carl Zeiss, 2003, p. 40-43. VAST--Navigator - skaning trzeciej generacji. Mechanik nr 3/2004, s. 140-142.
  8. PN-EN ISO 10360-4:2002+AC:2005 Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) - Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) - Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego.