Parametryczna konfiguracja sterownika R-J3iB robota FANUC do pracy w trybie master w sieci PROFIBUS DP

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Andrzej Nierychlok , Gabriel Kost Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska w Gliwicach

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł przedstawia konfigurację sieci PROFIBUS DP w systemie produkcyjnym. Rozwiązanie standardowe, w którym urządzenie master obsługiwane jest za pomocą sterownika PLC zastąpiono rozwiązaniem alternatywnym firmy FANUC, w którym sterownik robota pełni rolę urządzenia master. Rozwiązanie takie stosowane rzadko, charakterystyczne dla małych struktur sieciowych sprawia sporo trudności w zakresie konfiguracji sterownika robota-mastera. Przykładowe rozwiązanie tego typu przedstawiono w pracy.

Słowa kluczowe

Profibus DP, sieci przemysłowe, system produkcyjny, system sterowania

The parametric configuration R-J3iB FANUC robot to work in master mode in the network PROFIBUS DP

Abstract

This is a PROFIBUS DP network configuration in the system of production. Standard solution, in which the device master is supported using the PLC replaced by an alternative solution in which the FANUC company robot controller acts as a device master. Such rarely used, small structures characteristic of the network makes a lot of difficulties in terms of configuration driver robot-master. The example of this type of solution are at work.

Keywords

control system, industrial network, production process, Profibus DP

Bibliografia

  1. FANUC Robot Series (R-J3 Controller), PROFIBUS-DP(12M), Interface Function - Operator’s Manual, FANUC LTD 1996 
  2. SEW EuroDrive, MOVIDRIVE MDX 61B, FIELDBUS DFP21B PROFIBUS DP, wydanie 03/2004 
  3. W. Solnik, Z. Zajda: „Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 
  4. K. Sacha: „Sieci miejscowe PROFIBUS”, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998 
  5. PROFIBUS Technology and Application, PROFIBUS PNO, Październik 2002 
  6. IEC 61158 - “Digital Data Communication for Measurement and Control-Fieldbus for Use in Industrial Control Systems” 
  7. IEC 61784 - “Profile Sets for Continuous add Discrete Manufacturing Relative to Fieldbus Use in Industrial Control Systems” 
  8. ISO 7498-1:1994 - “Information Technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model” 
  9. A. Szymiczek - „Skuteczna diagnostyka i zwiększanie niezawodności sieci PROFIBUS DP” 
  10. J. Zając - „Wieloagentowe sterowanie zrobotyzowanymi systemami produkcyjnymi”.