Autonomiczny moduł pomiarowy

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania, Politechnika Warszawska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Powszechnie występująca tendencja związana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemysłowej (do sterowania i nadzoru) systemów rozproszonych wymusza konstruowanie rozwiązań autonomicznych charakteryzujących się rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi. Artykuł omawia koncepcję wykonania w technice mikroprocesorowej niewielkiego modułu pomiarowo-sterującego pozwalającego na dołączanie różnorakich elementów lub układów pomiarowych oraz wyposażonego w dedykowany interfejs sieciowy dla komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi.

Słowa kluczowe

automatyka przemysłowa, rozproszony system sterowania

Data acquisition module for distributed control system

Abstract

Referring to the very popular idea of distributed control systems the conception of small data acquisition module is presented in this paper. Thanks to the microelectronic technique rapid growth it is possible to use the popular microprocessor and it's components as universal and powerful diagnostic tool. The proposal for construction simple data module and it's implementation to the real laboratory environment is provisionally illuminated.

Keywords

distributed control system, industrial automation

Bibliografia

 1. [Estrin, 01] D. Estrin, G. Borriello, R. Colwell, J. Fiddler, M. Horowitz, W. Kaiser, N. Leveson, B. Liskov, P. Lucas, D. Maher, P. Mankiewich, R. Taylor, and J. W. (eds.). Embedded, Everywhere, A Research Agenda for Networked Systems of Embedded Computers. Computer Science and Telecommunications Board, National Academies Press, 2001. 
 2. http://www.nap.edu/html/embedded_everywhere/ch1.html 
 3. [Hung, 04] Min-Hsiung Hung, Johnny Tsai, Fa-Tien Cheng, Haw-Ching yang, “Development of an Ethernet-based equipment integration framework for factory automation”, Elsevier, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 20 (2004), 369-383 
 4. [Internet, 02/a] Internetowa składnica wiedzy, “Microperipheral market trends” Serwer: http://smithsonianchips.si.edu/ice/cd/MICRO97/SEC04.PDF 
 5. [Marco, 96] Tom deMarco, “Measuring and Managing Performance in Organizations”, http://www.systemsguild.com/GuildSite/DandL/AustinForeword.html 
 6. [Mielczanek, 93] Mielczarek W., „Szeregowe interfejsy cyfrowe”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1993 r., str. 3 
 7. [Mohani, 04] Sibin Mohani, Frank Mueller, David Whalley, Christopher Healy, “Timing Analysis for Sensor Network Nodes of the Atmega Processor Family” , Dept. of Computer Science, Center for Embedded Systems Research, http://moss.csc.ncsu.edu/~mueller/ftp/pub/mueller/papers/rtas05mica.pdf 
 8. [Pełka, 99] Pełka R., “Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania”, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1999 
 9. [Samaranayake, 05] Lilantha Samaranayake, Mats Leksell, Thilakasiri Vijayananda, Sanach Alahakoon, „Ethernet ready Sensor Acutator Module for Distributed Control Applications”, EUROCON 2005 Serbia & Montenegro, Belgrade, November 22-24, 2005] 
 10. [Tanenbaum, 97] Tanenbauym Andrew, “Rozproszone systemy operacyjne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 r. (“Distributed operating systems”, Prentice-Hall international, Inc., 1995) 
 11. [Thompson, 04] Haydn A. Thompson, “Wireless and Internet communications technologies for monitoring and control”, Elsevier, Control engineering practice 12 (2004), 781-791