Prawdziwy czas w rozproszonych układach sterowania

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Wojciech Grega Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule omówiono zjawiska, które mogą wpływać na dynamikę systemu sterowania – realizację zadań czasu rzeczywistego w sterowniku oraz dynamikę połączeń telekomunikacyjnych występujących w pętli sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono narzędzia, które umożliwiają modelowanie i symulowanie tych zjawisk.

Słowa kluczowe

rozproszony system sterowania, system sterowania

"True" time in distributed control systems

Abstract

The paper describes phenomena that may influence dynamics of computer control systems: real-time tasks executing jobs inside the controller or data transfer links establishing communication in the feedback loop. The tools supporting modeling and simulation of such effects are presented.

Keywords

control system, distributed control system

Bibliografia

  1. Grega W.: Sterowanie cyfrowe w systemach skupionych i rozproszonych. Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, 7, Kraków 2004. 
  2. Leohold J.: Communication Requirements for Automotive Systems. Keynote, WFCS 2004, 5th IEEE Workshop on Factory Communication Systems, Wien, http://www.ict.tuwien.ac.at/wfcs2004/ 
  3. Grega W.: The design of distributed control systems: from theoretical to applied timing. [w:] Recent Advances in Control and Automation, Academic Publishing House EXIT, The Committee on Automatic Control and Robotics of the Polish Academy of Sciences, Polish Neural Network Society, s. 343-352, 2008. 
  4. Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wyd. Helion, 2004. 
  5. [http://www.control.lth.se/truetime/] 
  6. Ohlin M., Henrikson D., Cervin A.: TrueTime 1.5-Reference Manual, Report , Department of Automatic Control, Lund University, 2007. 
  7. Khan Z. H., Genon-Catalot D., Thiriet J. M.: Co-design in Heterogeneous Wireless Networked Control Systems. Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology, October 12-14, Mrągowo 2009. 
  8. Tutaj A.: Odporne algorytmy sterowania rozproszonego, Rozprawa Doktorska, AGH, Kraków 2008. 
  9. Hopek B., Krosta B.: Metody symulacji rozproszonych układów sterowania. Praca Dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki (promotor: W. Grega), Kraków 2008. 
  10. Lincoln B., Cervin A.: Jitterbug: A tool for analysis of real-time control performance. 41st IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, NV, 2002.