Metoda pomiarów parametrów orientowanego ogniwa słonecznego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Janusz Teneta , Mieczysław Zaczyk , wyślij Krzysztof Oprzędkiewicz , Łukasz Więckowski , Witold Głowacz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy omówiono metodę pomiaru parametrów opisujących dynamikę i zużycia energii podczas sterowania doświadczalnego, orientowanego ogniwa słonecznego. Omówiono zasady konstrukcji systemu pomiarowego i metodykę badań z użyciem oprogramowania dSPACE i środowiska MATLAB/Simulink oraz sformułowano wnioski dotyczące wykorzystania wyników badań podczas budowy modeli matematycznych rozważanego systemu.

Słowa kluczowe

dSPACE, orientowane ogniwa słoneczne, systemy pomiarowe

Parameters identification of an oriented PV system

Abstract

Paper presents an identification dynamics and an energy consumption problem for oriented PV system. The construction of a measuring system and a measure method with the use of dSPACE and MATLAB/Simulink were presented. Conclusions about applications results to build mathematical models of considered system were also formulated.

Keywords

dSPACE, measurement system, oriented PV systems

Bibliografia

  1. Chylaszek D., Orientowany system fotowoltaiczny sterowany autonomicznym sterownikiem, praca magisterska pod kierunkiem dr. inż. J. Tenety, AGH Wydział EAIiE, Kraków 2006. 
  2. DS1103 PPC Controller Board, dSPACE GmbH, Paderborn, Germany, 2007. 
  3. ControlDesk Experiment Guide, dSPACE GmbH, Paderborn, Germany, 2007. 
  4. Oprzędkiewicz K., Teneta J., Zaczyk M., Garbacz M., Więckowski Ł., Laboratory of Automatics, Robotics and PV systems - areas of research, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 12/2011, 137-143. 
  5. Oprzędkiewicz K., Teneta J., Problems of optimal control for oriented photovoltaic systems, Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 15, z. 2, 2011, 381-388. 
  6. Głowacz Z., Piech K., Głowacz W., Overview of modern technologies to obtain electricity form renewable sources. Czasopismo Naukowo-Techniczne „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa (MIAG)”, Katowice, Nr 11, 2011, 48-60. 
  7. Marańda W., Daytime Lighting using Photovoltaic System with Short-term Energy Storage, “Przegląd Elektrotechniczny” (Electrical Review), R. 87, Nr 12a, 2011, 220-224. 
  8. Grzesiak W., Cież M., Maj T., Molenda J., Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych, „Przegląd Elektrotechniczny” (Electrical Review), R. 87, Nr 9a, 2011, 172-175. 
  9. Angulo N., Pulido A., Diaz F., Deniz F., Sanchez E., Sanchez R.: Roof Integrated Grid Connected PV Systems Capacity in Gran Canaria Island, „Przegląd Elektrotechniczny” (Electrical Review), R. 88, Nr 1a, 2012, 181-183. 
  10. Frydrychowicz-Jastrzębska G., Tadaszak M., Modelling characteristics of photovoltaic module load for various light intensity and wavelength, “Przegląd Elektrotechniczny” (Electrical Review), R. 87, Nr 7, 2011, 167-169.