Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Mechatronicznej

Line Follower – autonomiczny robot śledzący trasę

24 stycznia 2012 roku

Konstrukcja autonomicznego robota poruszającego się wzdłuż wyznaczonej trasy została wykonana z laminatu epoksydowego, który jest jednocześnie obwodem drukowanym. Do rozpoznawania trasy (czarnej linii na białym tle) służą transoptory odbiciowe. Napędem robota są dwa silniki prądu stałego, a sterownie odbywa się na zasadzie różnicy prędkości obrotowej obu kół. Wysoką przyczepność zapewniają opony wykonane ze specjalnego miękkiego tworzywa. Dodatkowo, w celu zwiększenia docisku do podłoża zastosowany został napęd tunelowy. Jednostką sterującą jest 32-bitowy mikrokontroler STM32F103 z rdzeniem Cortex-M3. Całość zasilana jest akumulatorem litowo-polimerowym 2S 7,4 V. Niewielka masa (ok. 130 g) oraz wysoka przyczepność pozwalają robotowi osiągać średnie prędkości przejazdu rzędu 2,5 m/s. Robot jest zwycięzcą największych zawodów robotów odbywających się na terenie Polski (Robotic Arena 2011 – Wrocław – 10.12.2011) oraz jedną z najszybszych konstrukcji tego typu w Europie.