Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO

Członkowie Koła Naukowego Automatyków i Robotyków ROBO

Członkowie Koła Naukowego Automatyków i Robotyków ROBO (od lewej):
Tomasz Mączka, Daniel Żerebiec, Dariusz Nowak, Damian Ożga, Marcin Zięba, Tomasz Żabiński, Wojciech Pogoda, Rafał Pajda, Marek Rudawski, Grzegorz Skiba, Waldemar Mróz, Marcin Orzechowski

Studenckie Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO powstało w 2006 roku w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Pierwszym prezesem oraz głównym założycielem był Rafał Pajda. W 2006 roku zespół liczył tylko 6 członków, aktualnie w pracach koła uczestniczy 19 studentów. ROBO jest współzałożycielem i członkiem, istniejącego od 2008 r., Stowarzyszenia Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

Działalność ROBO koncentruje się na trzech grupach projektów: systemy informatyczne oraz ich integracja z urządzeniami automatyki i robotyki w inteligentnych systemach wytwarzania; komputery pokładowe dla urządzeń mobilnych (np. samolot, quadrotor, robot typu Johnny 5); inteligentny wózek dla osób niepełnosprawnych.

Koło angażuje się w działania popularyzujące wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, między innymi wśród uczniów szkół średnich, poprzez współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego  w Rzeszowie i uczestnictwo w Targach Edukacyjnych. ROBO współpracuje również z firmami, realizując wspólne projekty oraz organizując praktyki studenckie. Członkowie koła uczestniczą w przemysłowych projektach realizowanych w ramach Klastra Zielona Kuźnia, jak również mają dorobek naukowy w postaci publikacji i uczestnictwa w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Misją koła jest zdobywanie wiedzy i doświadczeń poprzez pracę w interdyscyplinarnych zespołach powołanych do tworzenia i implementacji innowacyjnych rozwiązań

Opiekunem koła jest dr inż. Tomasz Żabiński, adiunkt w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Jego zainteresowania zawodowe to klasyczne i inteligentne metody sterowania urządzeniami mechatronicznymi, inteligentne systemy wytwarzania, systemy szybkiego prototypowania układów sterowania. Aktualnie prowadzi zajęcia z przedmiotów: automatyka i sterowanie, przemysłowe systemy sterowania układami mechatronicznymi, przemysłowe systemy CNC, systemy zarządzania produkcją – MES.

Dane kontaktowe:
dr inż. Tomasz Żabiński
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(48)(17) 8651766
e-mail: tomz@prz-rzeszow.pl
www.tomz.prz-rzeszow.pl
Strona koła: www.robo.prz-rzeszow.pl

Ogólnopolskie Zawody Robotów ROBO~motion 2013

17 czerwca 2013 roku

Pierwsza edycja Ogólnopolskich Zawodów Robotów ROBO~motion 2013 ściągnęła do Rzeszowa całą polską czołówkę zawodników, którzy mieli okazję rywalizować w aż 11 konkurencjach. Publiczność miała okazję podziwiać całe spektrum robotów, od malutkiego robota femtosumo, przez ważące 3 kg bestie sumo, po zaawansowane roboty przemysłowe prezentowane na stanowiskach sponsorów.

System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów – wybrane elementy

16 marca 2011 roku

Artykuł opisuje koncepcję i realizację mobilnego stanowiska monitorowania maszyn i operatorów, które powstało w ramach projektu systemu monitorowania i sterowania produkcją. Omówiono elementy składowe prototypowego stanowiska i uzasadniono ich dobór. Opisano przetestowane rozwiązania komunikacyjne, rozważając wady i zalety poszczególnych konfiguracji. Przedstawiono zastosowane techniki replikacji danych i zasygnalizowano dalsze kierunki rozwoju projektu.

Komputer pokładowy dla bezzałogowych obiektów latających

17 marca 2010 roku

Bezzałogowy obiekt latający to mechaniczna konstrukcja wykonana z lekkich materiałów, która do lotu nie wymaga obecności człowieka na pokładzie i nie może przewozić pasażerów. Zwykle jest to statek powietrzny o stosunkowo niewielkich wymiarach, sterowany zdalnie przez człowieka lub autonomicznie przez odpowiednio zaprogramowany komputer umieszczony na pokładzie. Może być wykonany jako samolot lub śmigłowiec.

Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości

16 lutego 2010 roku

Wzrost konkurencyjności wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i optymalizacji wykorzystania energii wymuszają konieczność monitorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dąży się do minimalizacji kosztów produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności i zachowaniu odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów.