chwytak chwytak

Programowa realizacja różnych schematów paletyzacji worków z luźną zawartością wykonywana robotem przemysłowym

System automatycznego przezbrajania stanowiska pakowania robotem przemysłowym

Zastosowanie nowoczesnych, kinowych technik prezentacji obrazów 3D do prezentacji dydaktycznych z zakresu zasad doboru i sposobu działania osprzętu manipulacyjnego typowych robotów przemysłowych

OPOLCHESS – robot do gry w szachy (3) Układ sterowania

14 maja 2010 roku

Podstawą układu sterowania robota jest komputer PC z programem rozgrywającym partie w szachy, który decyduje o wykonywanych ruchach. Komputer ten poprzez łącze szeregowe komunikuje się z mikroprocesorami umieszczonymi w złączach manipulatora, chwytaka i szachownicy.

OPOLCHESS – robot do gry w szachy (2) Konstrukcja mechaniczna

15 kwietnia 2010 roku

Większość istniejących rozwiązań robotów do gry w szachy to manipulatory o strukturze kartezjańskiej. Założeniem do opracowania konstrukcji mechanicznej było, aby robot został wyposażony w manipulator typu RRR i w pewnym stopniu przypominał rękę XVIII-wiecznego Turka.