Eksperci recenzujący artykuły w 2012 r.

drukuj

 1. Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz – Politechnika Łódzka
 2. Dr hab. inż. Adam Bieńkowski , prof. PW – Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
 3. Dr inż. Paweł Cegielski – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji; Instytut Technik Wytwarzania
 4. Dr inż. Paweł Fotowicz – Główny Urząd Miar
 5. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gniotek – Politechnika Łódzka
 6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Grega – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
 7. Dr inż. Stanisław Kaczanowski , prof PIAP – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 8. Dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 9. Dr inż. Dariusz Marchewka – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
 10. Prof. dr inż. Tadeusz Missala – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 11. Prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
 12. Dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz , prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; Instytut Politechniczny; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
 13. Dr inż. Robert Piotrowski – Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Katedra Inżynierii Systemów Sterowania
 14. Dr hab. inż. Waldemar Skomudek , prof. PO – Politechnika Opolska
 15. Dr hab. inż. Roman Szewczyk , prof. PW – Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
 16. Doc. dr inż. Waldemar Szulc − Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa; Katedra Podstaw Informatyki
 17. Dr inż. Maciej Trojnacki – Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
 18. Doc. dr inż. Zygmunt Warsza – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 19. Dr inż. Anna Wilbik – Instytut Badań Systemowych PAN
 20. Dr hab. inż. Sławomir Zator , prof. PO – Politechnika Opolska; Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki; Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów