Przyspieszenie wymiany danych w protokole Modbus między PLC a HMI wykorzystującymi pakiet inżynierski CPDev

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_246/85

send Dariusz Rzońca Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości poprawy parametrów czasowych komunikacji między sterownikiem przemysłowym PLC a panelem operatorskim HMI. Jak pokazano, niekiedy odpowiednia konfiguracja zadań komunikacyjnych, zmniejszająca liczbę poleceń przesyłanych w protokole Modbus kosztem konieczności transmisji dodatkowych danych, może prowadzić do minimalizacji łącznego czasu cyklu komunikacyjnego. Przedstawione rozwiązanie zostało zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.

Słowa kluczowe

CPDev, hmi, komunikacja, Modbus, panel operatorski, plc, sterownik przemysłowy

Acceleration of Modbus Data Exchange between PLC and HMI Using the CPDev Engineering Environment

Abstract

The paper presents the possibilities of improving the time parameters of communication between the industrial PLC and the HMI operator panel. As shown, sometimes the appropriate configuration of communication tasks, reducing the number of commands sent in the Modbus protocol at the expense of the necessity to transmit additional data, may lead to the minimization of the total communication cycle time. The presented solution has been implemented in the CPDev engineering environment.

Keywords

communication, CPDev, hmi, industrial controller, Modbus, operator panel, plc

Bibliography

 1. Rzońca D., Poprawa wydajności komunikacji sterownika przemysłowego z panelem operator skim HMI w środowisku inżynierskim CPDev, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 24, No. 1, 2020, 35–40, DOI: 10.14313/PAR_235/35.
 2. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Mini-DCS system programming in IEC 61131-3 structured text, “Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems”, Vol. 2, No. 3, 2008, 48–54.
 3. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 24, No. 1, 2020, 21–28, DOI: 10.14313/PAR_235/21.
 4. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Developing a Multiplatform Control Environment, “Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems”, Vol. 13, 2019, 73–84, DOI: 10.14313/JAMRIS/4-2019/40.
 5. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
 6. Trybus B., Development and Implementation of IEC 61131-3 Virtual Machine, “Theoretical and Applied Informatics”, Vol. 23, No. 1, 2011, 21–35.
 7. Silva M., Pereira F., Soares F., Leão C.P., Machado J., Carvalho V., An Overview of Industrial Communication Networks, [In:] New Trends in Mechanism and Machine Science (Flores P., Viadero F., eds.), (Cham), 933–940, Springer International Publishing, 2015, DOI: 10.1007/978-3-319-09411-3_97.
 8. Thomesse J., Fieldbus Technology in Industrial Automation, “Proceedings of the IEEE”, Vol. 93, No. 6, 2005, 1073–1101, DOI: 10.1109/JPROC.2005.849724.
 9. Gaj P., Jasperneite J., Felser M., Computer Communication Within Industrial Distributed Environment – a Survey, “IEEE Transactions on Industrial Informatics”, Vol. 9, No. 1, 2013, 182–189, DOI: 10.1109/TII.2012.2209668.
 10. Scanzio S., Wisniewski L., Gaj P., Heterogeneous and dependable networks in industry – A survey, “Computers in Industry”, Vol. 125, 2021, DOI: 10.1016/j.compind.2020.103388.
 11. Fiset J.-Y., Human-Machine Interface Design for Process Control Applications. Instrumentation, Systems and Automation Society, 2009.
 12. Zhang P., Human–machine interfaces, [In:] Advanced Industrial Control Technology (Zhang P., ed.), 2010, 527–555, Oxford: William Andrew Publishing.
 13. Jamro M., Trybus B., Configurable Operator Interface for CPDev Environment, “Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 17, No. 2, 2013, 426–431.
 14. Jamro M. Trybus B., IEC 61131-3 programmable human machine interfaces for control devices, [In:] 6th International Conference on Human System Interactions (HSI), 2013, 48–55, DOI: 10.1109/HSI.2013.6577801.
 15. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Ship Autopilot Software – A Case Study, [In:] Advanced, Contemporary Control (Bartoszewicz A., Kabziński J., Kacprzyk J., eds.), (Cham), 2020, 1499–1506, Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_124.
 16. Rzońca D., Stec A., Trybus B., Control Program Development in CPDev Using SFC Language, HMI and Runtime Environment, [In:] Automation 2018 (Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M., eds.), (Cham), 2018, 223–232, Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-77179-3_21.