Editorial Office

Editorial Board
Prof. Cezary Zieliński – Editor in Chief
Małgorzata Kaliczyńska – Executive Editor

Editorial Team
dr inż. Jerzy Borzymiński
prof. Wojciech Grega – automatyka
prof. Krzysztof Janiszowski
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – redaktor merytoryczny/statystyczny
dr inż. Michał Nowicki – mechatronika
prof. Mateusz Turkowski – metrologia
prof. Cezary Zieliński – robotyka

Typesetting and technical editing
Ewa Markowska

Publisher
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa