Forum młodych

Forum Młodych jest sekcją ukierunkowaną na prezentowanie wyników działań Studenckich Kół Naukowych - ich projektów, badań i publikacji je opisujących. W styczniu 2010 r. na łamach ówczesnego miesięcznika naukowo-technicznego Pomiary Automatyka Robotyka wprowadziliśmy dział udostępniony młodym, ambitnym, pełnym innowacyjnych pomysłów studentom.

Na stronach Forum Młodych zamieściliśmy już blisko 100 artykułów i przedstawiliśmy ponad 20 kół naukowych. W obecnej formule kwartalnika również rezerwujemy miejsce dla artykułów pisanych przez młodych naukowców.

W sekcji tej informujemy również studentów o organizowanych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP konkursach.

Konkursy:

  • Konkurs Młodzi Innowacyjni 2021 - konkurs dla autorów prac doktorskich i dyplomowych z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów (więcej informacji).